Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder

Kerkelijke organisaties

De SGA is een samenwerking van de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Roterdam-Alexanderpolder. De links naar de twee verschillende kerkelijke organisaties:
Christelijke Gereformeerde Kerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

De SGA is verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Centrum en de Nederlands Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Overschie:
Rehobothkerk (CGK Rotterdam-Centrum)
Bethelkerk (NGK Rotterdam-Overschie)

In de Alexanderpolder werkt de SGA samen met de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk:
Ichtuskerk (GKV Rotterdam Alexanderpolder)

Aan de Nederlands Gereformeerde kant doen we mee met de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu( NGZN). www.ngzn.org

Christelijke organisaties

Open Doors helpt christenen in landen waar onderdrukking en vervolging van christenen gebeurt.

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt zich ten doel de Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en - in het kader van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen - wereldwijd.

De website www.homoindekerk is een initiatief van de Landelijke Vergadering van de NGK en de Generale Synode van de GKV. Sinds juni 2010 is de website actief. Het doel van de website is het bieden van een pastorale handreiking voor de kerken. Dat gebeurt door het toegankelijk maken van materiaal uit kerken van de CGK, GKV en de NGK en door links naar organisaties die Gods Woord als norm en bron van leven aanvaarden. Op de website treft u zo o.a. aan artikelen uit de christelijke pers, preken, portretten, toespraken, kerkelijke besluiten van de drie kerken.