Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder

Informatie over de kerkdienst

Tijdens de dienst Iedere zondag komen wij als gemeente in de kerk samen om onze God en elkaar te ontmoeten. De diensten zijn voor iedereen toegankelijk; leden zowel als niet-leden.

De kerkdiensten vinden  in de regel plaats om 11.30 uur in de Alexanderkerk te Rotterdam-Alexanderpolder. Op de contactpagina staat adres en routebeschrijving naar de Alexanderkerk.

Tijdens de dienst

zang- en muziekteam We lezen uit de bijbel in zowel de NBG als de NBV vertaling. We zingen liederen uit het Liedboek voor de Kerken en de Evangelische Liedbundel. Alle te zingen liederen en teksten worden geprojecteerd met behulp van beamers. Meestal worden de liederen 's morgens begeleid door een zang- en muziekteam, in de andere diensten door orgel en/of piano.
Een belangrijk onderdeel van de dienst is de preek. Aan de hand van een deel dat we met elkaar uit de bijbel lezen, legt de voorganger uit wat dat betekent en past het toe op het dagelijks leven.
Tijdens de dienst wordt er geld opgehaald (de collecte), meestal voor een goed doel, soms voor de gemeente zelf. Bijdragen is geheel vrijwillig.

Zorg voor de kinderen

Tijdens de ochtenddienst is er crèche voor de kleine kinderen in één van de zalen van de Verrijzeniskerk: de Stappertjes. Voor de kinderen vanaf 2½ jaar wordt er gedurende de crèche een peuterbijbelklas gehouden. Voor de kinderen in de groepen 1 t.m 6 van de basisschool is er een apart programma: de Spoorzoekers. Tijdens de dienst wordt aangegeven wanneer zij daarheen kunnen. Ook is elke ochtenddienst een luisterwijzer beschikbaar. Deze is bedoeld voor de kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool en klas 1 van het voortgezet onderwijs. Het doel is om deze kinderen te helpen bij het luisteren naar de preek.

Napraten

Na elke ochtenddienst is er gelegenheid elkaar in de hal van de kerk te ontmoeten of onder het genot van een kopje koffie of thee in Het Palet aan de overkant van het parkeerterrein achter de kerk. We willen u en jou stimuleren om erbij te zijn en het gesprek met de ander aan te gaan.

Doop en Avondmaal

Het dopen van een kind van de gemeenteHet kan gebeuren dat u een dienst meemaakt waarin een baby of volwassene wordt gedoopt. We geloven dat God al vanaf het begin voor iedereen zorgt, ook voor kinderen. De doop symboliseert dit.

Ook kan het gebeuren dat de gemeenteleden samen het Avondmaal vieren. Dat is een symbolische maaltijd die onze Heer Jezus heeft ingesteld op de avond voordat Hij aan het kruis voor onze zonden stierf. Mensen die geloven in Jezus als hun Verlosser eten een stukje brood (dit verwijst naar het lichaam van Jezus dat stukgemaakt werd aan het kruis) en drinken een slokje wijn (verbeeldende het bloed van Jezus dat vloeide voor onze redding). Daarmee zeg je: Jezus gaf Zijn leven voor ons en betaalde de schuld voor onze zonden. Daardoor mogen wij leven voor God, in vrijheid en vreugde door de bevrijdende kracht van Gods genade. Aan het avondmaal wordt deelgenomen door leden van de SGA die belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. De mogelijkheid bestaat dat gasten het Avondmaal met ons meevieren. Welkom zijn leden van andere gemeenten die in hun eigen gemeente ook Avondmaal mogen vieren en die geloven dat de Here Jezus Christus voor hun zonden gestorven is en dat Hij hun Verlosser is.

Bloemen

De bloemen die voorin de kerk staan, gaan als een groet van de gemeente naar een lid die bijzondere aandacht krijgt. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, maar ook vanwege een jubileum of iets anders. 

ICAD kerkdiensten en Bijbelclubs

De SGA participeert ook in de interkerkelijke commissie (ICAD) die gecombineerde kerkdiensten en Bijbelclubs organiseert met en voor broeders en zusters met een verstandelijke beperking.