Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder

Wie wij zijn

We zijn een kerk, dat wil zeggen een gemeenschap van mensen die geloven in God; mensen die van zichzelf zeggen dat ze niet meer zélf de belangrijkste zijn, maar dat Gód de belangrijkste is in hun leven. Zijn principes geven richting aan ons leven en aan onze keuzes. Wij willen Gods Zoon, Jezus Christus, volgen en op Hem lijken. upload/Afbeeldingen/Algemeen/kerkdienst.jpg

We geloven dat de kern van zijn leven het kruis is geweest: Hij offerde daar zichzelf voor ons op om de weg naar God de Vader vrij te maken en om de Heilige Geest voor ons beschikbaar te maken. In deze wereld was en is veel lijden. Dat heeft te maken met de zonde. Christus' rechtvaardige leven was een confrontatie met de duistere machten van deze wereld. We weten dat Hij deze machten overwon, zoals dat duidelijk werd in zijn opstanding uit de doden.

Door die opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest is de kerk ontstaan, worden mensen enthousiast door Jezus Christus, gaan ze meer en meer leven naar de principes van God, lijken op Jezus Christus. Dat is te zien op verschillende manieren. Eén zo'n manier is de kerk. Hier geloven en werken we samen. Hier willen we er voor elkaar zijn binnen de gemeente en voor anderen buiten de gemeente. Dat valt niet altijd mee, maar we zijn vol hoop, want Jezus leeft!upload/Afbeeldingen/Algemeen/verrijzeniskerk280.jpg

We willen met u en jou delen wat ons zo bezighoudt. We willen samen God vereren in onze diensten op een levende en eigentijdse manier. We willen leren van Jezus Christus die zei:
"Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien!"

Verlangen

Als SGA willen we er zijn voor mensen. Om precies te zijn: voor mensen van nu. Het woord samenwerkingsgemeente wil niet alleen een aanduiding zijn van mensen uit twee kerkelijke gemeenten die jaren geleden samen zijn gaan werken, het zegt ook inhoudelijk iets over ons.

We hebben waarnaar wij streven als volgt verwoord en dit het verlangen van de SGA genoemd:

(1) De SGA is een gemeente waar we God ontmoeten, waar we groeien in een persoonlijke relatie met Hem en waar we leven uit de genade van Jezus Christus.
 

(2) Het is ons verlangen dat de gemeente een veilig thuis is waar wij oog hebben voor elkaar en waar we samen groeien in geloofskennis en in relatie tot elkaar. 

(3) Wij genieten van onze relatie met God. Dit dragen wij persoonlijk uit in ons dagelijks leven en laten we als gemeente met hart en handen zien in de Alexanderpolder.

Dit verlangen is uitgewerkt in onze visie. Die kun je hier inzien of downloaden.
upload/Afbeeldingen/Nieuwitems/Thuis-1.jpg