Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder

Documenten

Diverse algemene artikelen

In 1999 is een groepje gemeenteleden - op verzoek van de kerkenraad - gestart met het schrijven van een beleidsplan. Dit plan - getiteld "Gemeente in Balans" - is in juni 2000 door de kerkenraad overgenomen. Lees Gemeente in Balans (pdf).
 
In 2006 schreef dominee Erjan vand er Linde een visiestuk voor de gemeente getiteld 'De SGA in 2011'. Dit werd besproken op een gemeente-avond en in wijkavonden en vormde een leidraad bij het nadenken over de toekomst. Lees 'De SGA in 2011'.

In oktober 2009 kwam het artikel 'Aandachtsveld relatievorming - huwelijkspastoraat SGA' uit, met als subtitel: 'Ondersteuning vanuit de gemeente bij opvoeding in seksualiteit en relaties'. Het is geschreven door de fam. Bosman en van der Linde.
Lees 'aandachtsveld_relatievorming_SGA.pdf'


Link naar Startpagina.Gereformeerd

Hier staan allerlei links op met betrekking tot het gereformeerde geloof, zoals online Bijbels, belijdenisgeschriften, kerkgeschiedenis, theologie, fora, gereformeerde hulporganisaties, online kerkdiensten en meer.


Preken

Verschillende preken die in de SGA gehouden zijn door dominee Erjan van der Linde, zijn in getypte vorm beschikbaar: klik hier voor een overzicht. Of klik op een preek hieronder.

Hier een aantal preken van de laatste periode:
- 3 februari 2013 - LeesdienstCorneLast - 1 Samuël 5:1-5 en 2 Kolossenzen 2:6-15
- 13 januari 2013 - LeesdienstCorneLast - Romeinen 3:19-31 en Psalm 14
- 15 april 2012 - Marcus nr.11 - Marcus 16: 9-20
- 8 april 2012 (1e Paasdag) - Marcus nr.10 - Marcus 16: 1-8
- 6 april 2012 (Goede Vrijdag) - Marcus nr.9 - Marcus 15: 16-39
- 25 maart 2012 - Marcus nr.8 - Marcus 14: 32-52
- 18 maart 2012 - Marcus nr.7 - Marcus 11: 1-18
- 11 maart 2012 - Marcus nr.6 - Marcus 8: 1-9: 1
- 19 februari 2012 - Marcus nr.5 - Marcus 7: 1-23
- 12 februari 2012 - Marcus nr.4 - Marcus 5: 21-43
- 5 februari 2012 - Marcus nr.3 - Marcus 2: 18-28
- 29 januari 2012 - Marcus nr.2 - Marcus 1: 35-2: 12
- 15 januari 2012 - Marcus nr.1 - Marcus 1: 1-20
- 4 april 2010 - Liefde overwint alles - 1 Johannes 4: 9
- 14 februari 2010 - Verrgeef ons onze ... - Matteüs 6: 12
- 31 januari 2010 - Het geheim van Gods vriendschap - Johannes 15: 15
- 24 december 2009 - Zoek Hem, met andere ogen - Jesaja 9: 1-6

- 29 november 2009 - Boosheid - Romeinen 12: 9-21
- 22 november 2009 - Jaloezie draait om eigen liefde - Genesis 4: 1-12
- 15 november 2009 - Hoogmoed - Lukas 18: 9-14
- 14 november 2010 - Wellust - Matteus 5: 27-30
- 21 november 2010 - Hebzucht - 1 Tomoteus 6: 17-18
- 28 november 2010 - Eetzucht - Matteus 4: 1-11

- 11 oktober 2009 - Jezus bij ons thuis - Deuteronomium 6: 6-9
- 30 augustus 2009 - Het nieuwe Jeruzalem - Openbaringen 21: 22-39

In de maand juli van 2009 was het thema 'Vergeving is een gave van God'
- op 12 juli 2009 Vergeving maakt ons echt vrij: Marcus 11: 22-25
- op 19 juli 2009 Moeiten met vergeving: Matteüs 18: 21-35

In de maand mei van 2009 was het thema: 'Maleachi: Boodschapper van God'
- op 3 mei 2009 ('s ochtends) Ik heb jullie lief – zegt de Heer: Maleachi 1: 1-5
- op 3 mei 2009 ('s avonds) Toch heb ik Jakob liefgehad en Esau gehaat: Maleachi 1: 2
- op 10 mei 2009 ('s ochtends) Het erge van een slordige aanbidding: Maleachi 1: 6-14
- op 10 mei 2009 ('s avonds) Verbonden-zijn met God verbindt met elkaar en omgekeerd: Maleachi 2: 1- 9
- op 24 mei 2009 Speel niet met het leven (over relaties): Maleachi 2: 10-16
- op 17 mei 2009 Wonen in een heerlijk land: Maleachi 3: 1-12
- op 21 juni 2009 Genezing in haar vleugels: Maleachi 3: 13-24

Op 3 augustus 2008 was het thema: De doop met water en met de Geest

In de maand juli van 2008 was het thema: 'het koninkrijk van God breekt door!'
- 13 juli 2008 Het koninkrijk van God breekt door in het Oude Testament
- 20 juli 2008 Het koninkrijk van God breekt door in Jezus!
- 27 juli 2008 Kinderen van het Koninkrijk van God

In de maand juni van 2008 was het thema: 'geschapen voor de eeuwigheid':
- 8 juni 2008 Thuiskomen bij God in de hemel
- 15 juni 2008 God is een God vol vreugde
- 22 juni 2008 Hemelse herkenning voor aardse gelovigen
- 29 juni 2008 Een gezond hemelverlangen